avatar
Untitled

Guest 307 11th Aug, 2019

MARKUP 4.88 KB
                      
             [18:43:40] [Server thread/INFO]: SIR1PACMAN issued server command: /warpcfg prefix Aukcje &f[&8DomAukcyjny&f]
[18:43:44] [Server thread/INFO]: SIR1PACMAN issued server command: /warp
[18:43:54] [Server thread/INFO]: SIR1PACMAN issued server command: /warpcfg reload
[18:43:54] [Server thread/ERROR]: Cannot load plugins/Essentials_WarpGUI/config.yml
org.bukkit.configuration.InvalidConfigurationException: expected '<document start>', but found '<block mapping start>'
 in 'string', line 5, column 1:
 inv-title: &3Warps
 ^
	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:56) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:160) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:128) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadConfiguration(YamlConfiguration.java:183) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.reloadConfig(JavaPlugin.java:157) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at de.marcely.warpgui.comand.warpcfg.ReloadCommand.onInvoke(ReloadCommand.java:21) ~[?:?]
	at de.marcely.warpgui.command.WarpcfgCommand.onCommand(WarpcfgCommand.java:49) ~[?:?]
	at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:45) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:149) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_14_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:710) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1641) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1481) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:47) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$0(PlayerConnectionUtils.java:19) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.TickTask.run(SourceFile:18) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.IAsyncTaskHandler.executeTask(SourceFile:144) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.IAsyncTaskHandlerReentrant.executeTask(SourceFile:23) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.IAsyncTaskHandler.executeNext(SourceFile:118) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.aX(MinecraftServer.java:909) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.executeNext(MinecraftServer.java:902) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.IAsyncTaskHandler.awaitTasks(SourceFile:127) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.sleepForTick(MinecraftServer.java:886) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:819) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
Caused by: org.yaml.snakeyaml.parser.ParserException: expected '<document start>', but found '<block mapping start>'
 in 'string', line 5, column 1:
 inv-title: &3Warps
 ^
	at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl$ParseDocumentStart.produce(ParserImpl.java:226) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.peekEvent(ParserImpl.java:158) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.checkEvent(ParserImpl.java:148) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.getSingleNode(Composer.java:111) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.getSingleData(BaseConstructor.java:139) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.yaml.snakeyaml.Yaml.loadFromReader(Yaml.java:524) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:437) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:54) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-ea7e48b-368f4e9]
	... 24 more
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM