Baner VoD Strefa
avatar
Gravy error

Guest 453 5th May, 2020

MARKUP 3.42 KB
                      
             [09:29:28] [Server thread/ERROR]: Could not pass event PlayerInteractEvent to gravy v1.4.7
org.bukkit.event.EventException: null
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:320) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:70) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:529) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:514) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_15_R1.event.CraftEventFactory.callPlayerInteractEvent(CraftEventFactory.java:442) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerInteractManager.a(PlayerInteractManager.java:441) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1250) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.PacketPlayInUseItem.a(PacketPlayInUseItem.java:27) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.PacketPlayInUseItem.a(PacketPlayInUseItem.java:1) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$0(PlayerConnectionUtils.java:19) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.TickTask.run(SourceFile:18) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeTask(SourceFile:144) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandlerReentrant.executeTask(SourceFile:23) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeNext(SourceFile:118) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.ba(MinecraftServer.java:918) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.executeNext(MinecraftServer.java:911) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeAll(SourceFile:103) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.sleepForTick(MinecraftServer.java:894) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:828) [server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_141]
Caused by: java.lang.NullPointerException: ItemStack can't be null/Air!
at de.tr7zw.nbtapi.NBTItem.<init>(NBTItem.java:27) ~[?:?]
at com.nefilto.gravy.utils.TokenUtil.isToken(TokenUtil.java:56) ~[?:?]
at com.nefilto.gravy.listeners.TokenListener.interactEvent(TokenListener.java:116) ~[?:?]
at com.nefilto.gravy.listeners.TokenListener.onStarUse(TokenListener.java:106) ~[?:?]
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0_141]
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_141]
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_141]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[?:1.8.0_141]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:316) ~[server.jar:git-Spigot-800b93f-8160e29]
... 19 more
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Gamehag
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM