avatar
Untitled

Guest 135 16th Apr, 2024

MARKUP 1.56 KB
                      
             % Tworzenie wektora czasu od 0 do 5 sekund z krokiem 0.01 sekundy
t = 0:0.01:5;

% Inicjalizacja wektora prądu i2
i2 = zeros(size(t)); % Inicjalizacja wektora i2 jako zerowy

% Ustawianie wartości prądu i2 zgodnie z warunkami
for idx = 1:numel(t)
  if t(idx) <= 0.5
    i2(idx) = 0.5; % Wartość i2 = 0.5 w przedziale od 0 do 0.5 sekundy
  elseif t(idx) <= 2.5
    % Wartość i2 zmienia się liniowo od 0.5 do 2 w przedziale od 0.5 do 2.5 sekundy
    i2(idx) = 0.5 + (t(idx) - 0.5) * (2 - 0.5) / (2.5 - 0.5);
  elseif t(idx) <= 3.5
    i2(idx) = 2;  % Wartość i2 = 2 w przedziale od 2.5 do 3.5 sekundy
  else
    % Aperiodyczne malejące wartości i2 od 3.5 do 5 sekund
    % Korzystamy z funkcji wykładniczej, która maleje do 0
    i2(idx) = 2 * exp(-2*(t(idx) - 3.5)); 
  end
end

% Rysowanie wykresu prądu i2 w zależności od czasu t
plot(t, i2, 'b-', 'LineWidth', 1.5); % 'b-' oznacza linia niebieska
xlabel('Czas [s]');
ylabel('Prąd i2 [A]');
title('Zmiana wartości prądu i2 w czasie');
grid on;

% Wyświetlenie wartości prądu i2 w różnych punktach czasu
fprintf('Wartość prądu i2 w 0.5 sekundy: %.2f A\n', i2(find(t == 0.5)));
fprintf('Wartość prądu i2 w 2.5 sekundy: %.2f A\n', i2(find(t == 2.5)));
fprintf('Wartość prądu i2 w 3.5 sekundy: %.2f A\n', i2(find(t == 3.5)));

% Obliczenie wartości prądu i2 w 5 sekund
i2_at_5_seconds = i2(find(t == 5));
fprintf('Wartość prądu i2 w 5 sekund: %.2f A\n', i2_at_5_seconds);
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM