avatar
Untitled

Guest 433 15th Jun, 2019

MARKUP 3.16 KB
                      
             [00:11:46] [Server thread/ERROR]: Fatal error trying to convert ChopTree3 v4.0.0:net/gkid117/ChopTreeBlockListener.class
org.bukkit.plugin.AuthorNagException: No legacy enum constant for ACACIA_LOG. Did you forget to define api-version: 1.13 in your plugin.yml?
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_14_R1.util.Commodore$1$1.visitFieldInsn(Commodore.java:176) ~[spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.craftbukkit.libs.org.objectweb.asm.ClassReader.readCode(ClassReader.java:2210) ~[spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.craftbukkit.libs.org.objectweb.asm.ClassReader.readMethod(ClassReader.java:1283) ~[spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.craftbukkit.libs.org.objectweb.asm.ClassReader.accept(ClassReader.java:688) ~[spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.craftbukkit.libs.org.objectweb.asm.ClassReader.accept(ClassReader.java:400) ~[spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_14_R1.util.Commodore.convert(Commodore.java:130) ~[spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_14_R1.util.CraftMagicNumbers.processClass(CraftMagicNumbers.java:266) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:108) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:81) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) [?:1.8.0_201]
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) [?:1.8.0_201]
	at net.gkid117.ChopTree.<init>(ChopTree.java:23) [ChopTree.jar:?]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_201]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) [?:1.8.0_201]
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) [?:1.8.0_201]
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) [?:1.8.0_201]
	at java.lang.Class.newInstance(Class.java:442) [?:1.8.0_201]
	at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.<init>(PluginClassLoader.java:71) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:135) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.java:333) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:252) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_14_R1.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:347) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:194) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:761) [spigot-1.14.2.jar:git-Spigot-df0eb25-43431ba]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM