avatar
Untitled

Guest 461 29th Jul, 2019

MARKUP 7.96 KB
                      
             [22:54:58] [Server thread/INFO]: SIR1PACMAN issued server command: //set stone
[22:54:58] [Server thread/ERROR]: An unexpected error while handling a WorldEdit command
java.lang.NoSuchMethodError: net.minecraft.server.v1_14_R1.IBlockState.d()Ljava/util/Collection;
	at com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_14_R2.getProperties(Spigot_v1_14_R2.java:408) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.bukkit.BukkitBlockRegistry.getProperties(BukkitBlockRegistry.java:53) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.world.block.BlockType.lambda$getPropertyMap$1(BlockType.java:121) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.world.block.BlockType.updateField(BlockType.java:74) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.world.block.BlockType.getPropertyMap(BlockType.java:120) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extension.factory.parser.DefaultBlockParser.parseProperties(DefaultBlockParser.java:171) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extension.factory.parser.DefaultBlockParser.parseLogic(DefaultBlockParser.java:314) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extension.factory.parser.DefaultBlockParser.parseFromInput(DefaultBlockParser.java:88) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extension.factory.parser.DefaultBlockParser.parseFromInput(DefaultBlockParser.java:61) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.internal.registry.AbstractFactory.parseFromInput(AbstractFactory.java:73) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.bukkit.BukkitAdapter$1.apply(BukkitAdapter.java:395) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.bukkit.BukkitAdapter$1.apply(BukkitAdapter.java:390) ~[?:?]
	at java.util.HashMap.computeIfAbsent(HashMap.java:1127) ~[?:1.8.0_201]
	at com.sk89q.worldedit.bukkit.BukkitAdapter.adapt(BukkitAdapter.java:390) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_14_R2.getBlock(Spigot_v1_14_R2.java:233) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.bukkit.BukkitWorld.getFullBlock(BukkitWorld.java:466) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.cache.LastAccessExtentCache.getFullBlock(LastAccessExtentCache.java:66) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractBufferingExtent.lambda$getFullBlock$1(AbstractBufferingExtent.java:62) ~[?:?]
	at java.util.Optional.orElseGet(Optional.java:267) ~[?:1.8.0_201]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractBufferingExtent.getFullBlock(AbstractBufferingExtent.java:62) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractBufferingExtent.lambda$getFullBlock$1(AbstractBufferingExtent.java:62) ~[?:?]
	at java.util.Optional.orElseGet(Optional.java:267) ~[?:1.8.0_201]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractBufferingExtent.getFullBlock(AbstractBufferingExtent.java:62) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.getFullBlock(AbstractDelegateExtent.java:75) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.ChangeSetExtent.setBlock(ChangeSetExtent.java:66) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.setBlock(AbstractDelegateExtent.java:80) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.MaskingExtent.setBlock(MaskingExtent.java:69) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.AbstractDelegateExtent.setBlock(AbstractDelegateExtent.java:80) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extent.validation.BlockChangeLimiter.setBlock(BlockChangeLimiter.java:87) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.EditSession.setBlock(EditSession.java:624) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.EditSession.setBlock(EditSession.java:667) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.function.block.BlockReplace.apply(BlockReplace.java:53) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.function.visitor.RegionVisitor.resume(RegionVisitor.java:57) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.function.operation.Operations.completeBlindly(Operations.java:74) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.command.RegionCommands.set(RegionCommands.java:97) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.command.RegionCommandsRegistration._set(RegionCommandsRegistration.java:387) ~[?:?]
	at org.enginehub.piston.CommandManager.execute(CommandManager.java:158) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.extension.platform.PlatformCommandManager.handleCommand(PlatformCommandManager.java:471) ~[?:?]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0_201]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_201]
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:1.8.0_201]
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[?:1.8.0_201]
	at com.sk89q.worldedit.util.eventbus.MethodEventHandler.dispatch(MethodEventHandler.java:58) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventHandler.handleEvent(EventHandler.java:73) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:193) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.util.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:181) ~[?:?]
	at com.sk89q.worldedit.bukkit.WorldEditPlugin.onCommand(WorldEditPlugin.java:338) ~[?:?]
	at com.sk89q.bukkit.util.DynamicPluginCommand.execute(DynamicPluginCommand.java:55) ~[?:?]
	at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:149) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at org.bukkit.craftbukkit.v1_14_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:710) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1641) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1481) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:47) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$0(PlayerConnectionUtils.java:19) ~[spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.TickTask.run(SourceFile:18) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.IAsyncTaskHandler.executeTask(SourceFile:144) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.IAsyncTaskHandlerReentrant.executeTask(SourceFile:23) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.IAsyncTaskHandler.executeNext(SourceFile:118) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.aX(MinecraftServer.java:908) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.executeNext(MinecraftServer.java:901) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.IAsyncTaskHandler.awaitTasks(SourceFile:127) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.sleepForTick(MinecraftServer.java:885) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:818) [spigot-1.14.4.jar:git-Spigot-1981d55-da62a66]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM