avatar
Untitled

Guest 285 3rd Aug, 2019

MARKUP 2.27 KB
                      
             [11:31:31] [Server thread/INFO]: [AdvancedAbilities] Enabling AdvancedAbilities v2.2.5
[11:31:31] [Server thread/INFO]: [AdvancedAbilities] Checking internet connection...
[11:31:31] [Server thread/WARN]: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 503 for URL: https://www.spigotmc.org/
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1894)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1492)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getInputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:263)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at be.anybody.advancedabilities.AB.f(ig:42)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at be.anybody.advancedabilities.Tb.j(jl:160)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at be.anybody.advancedabilities.main.AdvancedAbilities.onEnable(jo:7)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:263)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:352)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:417)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at org.bukkit.craftbukkit.v1_14_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:461)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at org.bukkit.craftbukkit.v1_14_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:375)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:449)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at net.minecraft.server.v1_14_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:266)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at net.minecraft.server.v1_14_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:775)
[11:31:31] [Server thread/WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[11:31:31] [Server thread/INFO]: Advanced Abilities > Plugin can't connect to SpigotMC, please check your internet connection; offline mode is ON.
[11:31:31] [Server thread/INFO]: [AdvancedAbilities] Connecting to SpigotMC...
[11:31:32] [Server thread/INFO]: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM