Baner VoD Strefa
avatar
Brewery spolszczenie

Guest 206 6th May, 2020

MARKUP 15.55 KB
                      
             # Brew
Brew_-times: -times
Brew_BadPotion: Ruined Potion
Brew_BarrelRiped: Barrel aged
Brew_DistillUndefined: Murky Distillate
Brew_Distilled: Distilled
Brew_HundredsOfYears: Hundreds of Years
Brew_Ingredients: Ingredients
Brew_MinutePluralPostfix: s
Brew_OneYear: One Year
Brew_ThickBrew: Muddy Brew
Brew_Undefined: Cauldron Brew
Brew_Woodtype: Woodtype
Brew_Years: Years
Brew_fermented: fermented
Brew_minute: minute
Brew_Alc: Alc &v1ml

# CMD
CMD_Copy_Error: '&2MC&6You &8>> &6&v1 &cMikstury nie pasowały do twojego ekwipunku'
CMD_Info_Drunk: '&2MC&6You &8>> &v1 is &6&v2% &fpijany, o jakości &6&v3'
CMD_Info_NotDrunk: '&2MC&6You &8>> &v1 nie jest pijany'
CMD_NonStatic: '&2MC&6You &8>> &eMikstura nie jest już statyczna i zwykle starzeje się w beczkach.'
CMD_Player: '&2MC&6You &8>> &a&v1 jest teraz &6&v2% &apijany, z jakością &6&v3'
CMD_Player_Error: '&2MC&6You &8>> &cJakość musi wynosić od 1 do 10!'
CMD_Reload: '&2MC&6You &8>> &aKonfiguracja została ponownie załadowana'
CMD_Created: '&2MC&6You &8>> &aBrew Utworzono'
CMD_Configname: '&2MC&6You &8>> &aNazwa konfiguracji to: &f&v1'
CMD_Configname_Error: '&2MC&6You &8>> &cNie można znaleźć przedmiotu w Twojej ręce'
CMD_Static: '&2MC&6You &8>> &aMikstura jest teraz statyczna i nie będzie się zmieniać w beczkach ani stojakach do parzenia.'
CMD_UnLabel: '&2MC&6You &8>> &aEtykieta została usunięta!'

# Error
Error_ConfigUpdate: '&2MC&6You &8>> Nieznana wersja konfiguracji browaru: v&v1, config nie został zaktualizowany!'
Error_ItemNotPotion: '&2MC&6You &8>> &cPrzedmiot w twojej ręce nie mógł zostać zidentyfikowany jako mikstura!'
Error_NoBarrelAccess: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień dostępu do tej beczki!'
Error_NoBrewName: '&2MC&6You &8>> &cBrak przepisu z nazwą: ''&v1&c'' znalezione!'
Error_NoPermissions: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień, aby to zrobić!'
Error_PlayerCommand: '&2MC&6You &8>> &cTo polecenie można wykonać tylko jako gracz!'
Error_Recipeload: '&2MC&6You &8>> &cNie można przywrócić wszystkich przepisów: Więcej informacji w dzienniku serwera!'
Error_ShowHelp: '&2MC&6You &8>> Użyj &6/brew help &faby wyświetlić pomoc'
Error_UnknownCommand: '&2MC&6You &8>> Nieznane polecenie'
Error_YmlRead: '&2MC&6You &8>> Nie można odczytać pliku config.yml, upewnij się, że plik ma prawidłowy format yml (poprawne spacje itp.)'

# Etc
Etc_Barrel: Beczka
Etc_Page: Strona
Etc_Usage: 'Użycie:'

# Help
Help_Copy: '&2MC&6You &8>> &6/brew copy [Ilość]&9 Kopiuje miksturę do ręki'
Help_Create: '&2MC&6You &8>> &6/brew create <Recipe> [Jakość] [Player] &9Utwórz napar o opcjonalnej jakości (1-10)'
Help_Delete: '&2MC&6You &8>> &6/brew delete &9Usuwa miksturę z ręki'
Help_Help: '&2MC&6You &8>> &6/brew help [Strona] &9Wyświetla określoną stronę pomocy'
Help_Info: '&2MC&6You &8>> &6/brew info&9 DWyświetla aktualny stan upojenia i jakość'
Help_InfoOther: '&2MC&6You &8>> &6/brew info [Gracz]&9 Wyświetla aktualny stan upojenia i jakości dla [Gracza]'
Help_Player: '&2MC&6You &8>> &6/brew <Gracz> <%Drunkeness> [Jakość]&9 Ustawia pijaństwo (i jakość) dla gracza'
Help_Reload: '&2MC&6You &8>> &6/brew reload &9Restartuje pliki'
Help_Configname: '&2MC&6You &8>> &6/brew ItemName &9Wyświetla nazwę elementu w dłoni dla konfiguracji'
Help_Static: '&2MC&6You &8>> &6/brew static &9Ustaw napar w stanie statycznym -> Nigdy więcej starzenia się lub destylacji'
Help_UnLabel: '&2MC&6You &8>> &6/brew unlabel &9Usuwa szczegółową etykietę mikstury'
Help_Wakeup: '&2MC&6You &8>> &6/brew wakeup list <Strona>&9 Wyświetla wszystkie punkty pobudki'
Help_WakeupAdd: '&2MC&6You &8>> &6/brew wakeup add &9Dodaje punkt budzenia w bieżącej pozycji'
Help_WakeupCheck: '&2MC&6You &8>> &6/brew wakeup check &9Teleportuje się do wszystkich punktów budzenia'
Help_WakeupCheckSpecific: '&2MC&6You &8>> &6/brew wakeup check <id> &9Teleportuje się do punktu budzenia za pomocą <id>'
Help_WakeupList: '&2MC&6You &8>> &6/brew wakeup list <Page> [World]&9 Wyświetla wszystkie punkty budzenia <world>'
Help_WakeupRemove: '&2MC&6You &8>> &6/brew wakeup remove <id> &9Usuwa punkt budzenia za pomocą <id>'

# Perms
Perms_NoBarrelCreate: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień do tworzenia beczek!'
Perms_NoBigBarrelCreate: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień do tworzenia dużych beczek!'
Perms_NoCauldronFill: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień do napełniania butelek z tego kotła!'
Perms_NoCauldronInsert: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień do wkładania składników do kotłów!'
Perms_NoSmallBarrelCreate: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień do tworzenia małych beczek!'

# Player
Player_BarrelCreated: '&2MC&6You &8>> Utworzono beczkę'
Player_BarrelFull: '&2MC&6You &8>> &cTa beczka nie może pomieścić więcej napojów'
Player_CantDrink: '&2MC&6You &8>> Nie możesz już więcej pić.'
Player_CauldronInfo1: '&2MC&6You &8>> Ten kocioł gotował się &v1 minut.'
Player_CauldronInfo2: '&2MC&6You &8>> Ten kocioł właśnie zaczął się gotować.'
Player_DrunkPassOut: '&2MC&6You &8>> Za dużo wypiłeś i zemdlałeś.'
Player_LoginDeny: '&2MC&6You &8>> Twoja postać próbuje się zalogować, ale jest zbyt pijana, aby znaleźć serwer. Spróbuj ponownie!'
Player_LoginDenyLong: '&2MC&6You &8>> Twoja postać jest naprawdę pijana i zemdlała. Spróbuj ponownie za 10 minut!'
Player_TriedToSay: '&2MC&6You &8>> &v1 próbowałem powiedzieć: &0&v2'
Player_Wake: '&2MC&6You &8>> O nie! Nie pamiętam, jak się tu dostałem...'
Player_WakeAlreadyDeleted: '&2MC&6You &8>> &cWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1 &czostał już usunięty!'
Player_WakeCancel: '&2MC&6You &8>> &6Kontrola Wakeup Point została anulowana'
Player_WakeCreated: '&2MC&6You &8>> &aWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1 &azostał utworzony pomyślnie!'
Player_WakeDeleted: '&2MC&6You &8>> &aWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1 &azostał pomyślnie usunięty!'
Player_WakeFilled: '&2MC&6You &8>> &cWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1&c w pozycji &6&v2 &v3, &v4, &v5&c jest wypełniony blokami!'
Player_WakeHint1: '&2MC&6You &8>> Do następnego punktu pobudki: Uderz pięścią w powietrze'
Player_WakeHint2: '&2MC&6You &8>> Aby anulować: &9/br wakeup cancel'
Player_WakeLast: '&aTo był ostatni Punkt Wakeup'
Player_WakeNoCheck: '&2MC&6You &8>> &cObecnie nie jest aktywne sprawdzanie punktu budzenia'
Player_WakeNoPoints: '&2MC&6You &8>> &cBrak punktów Wakeup!'
Player_WakeNotExist: '&2MC&6You &8>> &cWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1 &cnie istnieje!'
Player_WakeTeleport: '&2MC&6You &8>> Teleportuj się do Wakeup Point z identyfikatorem: &6&v1&f W pozycji: &6&v2 &v3, &v4, &v5'

# Updated
Brew_-times: -times
Brew_BadPotion: Ruined Potion
Brew_BarrelRiped: Barrel aged
Brew_DistillUndefined: Murky Distillate
Brew_Distilled: Distilled
Brew_HundredsOfYears: Hundreds of Years
Brew_Ingredients: Ingredients
Brew_MinutePluralPostfix: s
Brew_OneYear: One Year
Brew_ThickBrew: Muddy Brew
Brew_Undefined: Cauldron Brew
Brew_Woodtype: Woodtype
Brew_Years: Years
Brew_fermented: fermented
Brew_minute: minute
Brew_Alc: Alc &v1ml
CMD_Copy_Error: '&2MC&6You &8>> &6&v1 &cMikstury nie znalazły miejsca w twoim ekwipunku'
CMD_Info_Drunk: '&2MC&6You &8>> &v1 is &6&v2% &fpijany, o poziomie &6&v3'
CMD_Info_NotDrunk: '&2MC&6You &8>> &v1 nie jest pijany'
CMD_NonStatic: '&2MC&6You &8>> &eMikstura nie jest już statyczna i zwykle starzeje się w beczkach.'
CMD_Player: '&2MC&6You &8>> &a&v1 jest teraz &6&v2% &apijany o poziomie &6&v3'
CMD_Player_Error: '&2MC&6You &8>> &cJakość musi wynosić od 1 do 10!'
CMD_Reload: '&2MC&6You &8>> &aPrzeładowanie plików'
CMD_Created: '&2MC&6You &8>> &aUtworzono beczke'
CMD_Configname: '&2MC&6You &8>> &aNazwa konfiguracji to: &f&v1'
CMD_Configname_Error: '&2MC&6You &8>> &cNie można znaleźć przedmiotu w twojej ręce'
CMD_Static: '&2MC&6You &8>> &aMikstura jest teraz statyczna i nie będzie się zmieniać w beczkach ani stojakach do parzenia.'
CMD_UnLabel: '&2MC&6You &8>> &aEtykieta została usunięta!'
Error_ConfigUpdate: '&2MC&6You &8>>Nieznana wersja konfiguracji browaru: v&v1, config nie został zaktualizowany!'
Error_ItemNotPotion: '&2MC&6You &8>> &cPrzedmiot w twojej ręce nie mógł zostać zidentyfikowany jako mikstura!'
Error_NoBarrelAccess: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień dostępu do tej beczki!'
Error_NoBrewName: '&2MC&6You &8>> &cBrak przepisu z nazwą: ''&v1&c'' znaleziony!'
Error_NoPermissions: '&2MC&6You &8>> &cNie masz uprawnień, aby to zrobić!'
Error_PlayerCommand: '&2MC&6You &8>> &cTo polecenie można wykonać tylko jako gracz!'
Error_Recipeload: '&2MC&6You &8>> &cNie można przywrócić wszystkich przepisów: Więcej informacji w logach serwera!'
Error_ShowHelp: '&2MC&6You &8>> &cUżyj &6/brew help &faby wyświetlić pomoc'
Error_UnknownCommand: '&2MC&6You &8>> Nieznane polecenie'
Error_YmlRead: '&2MC&6You &8>> Nie można odczytać pliku config.yml, upewnij się, że plik ma prawidłowy format yml (poprawne spacje itp.)'
Etc_Barrel: Barrel
Etc_Page: Page
Etc_Usage: 'Użycie:'
Help_Copy: '&6/brew copy [Ilość]&9 Kopiuje miksturę do ręki'
Help_Create: '&6/brew create <Przepis> [Ilość] [Gracz] &9Utwórz napar o opcjonalnej jakości (1-10)'
Help_Delete: '&6/brew delete &9Usuwa miksturę z ręki'
Help_Help: '&6/brew help [Strona] &9Wyświetla określoną stronę pomocy'
Help_Info: '&6/brew info&9 Wyświetla aktualne pijaństwo i jakość'
Help_InfoOther: '&6/brew info [Gracz]&9 Wyświetla aktualną pijaństwo i jakość dla [Gracza]'
Help_Player: '&6/brew <Gracz> <%Drunkeness> [Ilość]&9 Ustawia pijaństwo (i jakość) dla gracza'
Help_Reload: '&6/brew reload &9Przeładowanie plików'
Help_Configname: '&6/brew ItemName &9Wyświetla nazwę elementu w dłoni dla konfiguracji'
Help_Static: '&6/brew static &9Ustaw napar w stanie statycznym -> Nie starzeje się ani nie destyluje'
Help_UnLabel: '&6/brew unlabel &9Usuwa szczegółową etykietę mikstury'
Help_Wakeup: '&6/brew wakeup list <Strona>&9 Wyświetla wszystkie punkty pobudki'
Help_WakeupAdd: '&6/brew wakeup add &9Dodaje punkt budzenia w bieżącej pozycji'
Help_WakeupCheck: '&6/brew wakeup check &9Teleportuje się do wszystkich punktów budzenia'
Help_WakeupCheckSpecific: '&6/brew wakeup check <id> &9Teleportuje się do punktu budzenia za pomocą <id>'
Help_WakeupList: '&6/brew wakeup list <Strona> [Świat]&9 Wyświetla wszystkie punkty budzenia na danym <świecie>'
Help_WakeupRemove: '&6/brew wakeup remove <id> &9Usuwa punkt budzenia za pomocą <id>'
Perms_NoBarrelCreate: '&cNie masz uprawnień do tworzenia beczek!'
Perms_NoBigBarrelCreate: '&cNie masz uprawnień do tworzenia dużych beczek!'
Perms_NoCauldronFill: '&cNie masz uprawnień do napełniania butelek z tego kotła!'
Perms_NoCauldronInsert: '&cNie masz uprawnień do wkładania składników do kotłów!'
Perms_NoSmallBarrelCreate: '&cNie masz uprawnień do tworzenia małych beczek!'
Player_BarrelCreated: 'Utworzono beczkę'
Player_BarrelFull: '&cTa beczka nie może pomieścić więcej napojów'
Player_CantDrink: 'Nie możesz już więcej pić.'
Player_CauldronInfo1: 'Ten kocioł gotował się &v1 minut/e.'
Player_CauldronInfo2: 'Ten kocioł właśnie zaczął się gotować.'
Player_DrunkPassOut: 'Za dużo wypiłeś i zemdlałeś.'
Player_LoginDeny: 'Twoja postać próbuje się zalogować, ale jest zbyt pijana, aby znaleźć serwer. Spróbuj ponownie!'
Player_LoginDenyLong: 'Twoja postać jest naprawdę pijana i zemdlała. Spróbuj ponownie za 10 minut!'
Player_TriedToSay: '&v1 próbowałem powiedzieć: &0&v2'
Player_Wake: 'O nie! Nie pamiętam, jak się tu dostałem...'
Player_WakeAlreadyDeleted: '&cWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1 &czostał już usunięty!'
Player_WakeCancel: '&6Kontrola Wakeup Point została anulowana'
Player_WakeCreated: '&aWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1 &azostał utworzony pomyślnie!'
Player_WakeDeleted: '&aWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1 &azostał pomyślnie usunięty!'
Player_WakeFilled: '&cWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1&c w pozycji &6&v2 &v3, &v4, &v5&c jest wypełniony blokami!'
Player_WakeHint1: 'Do następnego punktu pobudki: Uderz pięścią w powietrze'
Player_WakeHint2: 'Aby anulować: &9/br wakeup cancel'
Player_WakeLast: '&aTo był ostatni Punkt Wakeup'
Player_WakeNoCheck: '&cObecnie nie jest aktywne sprawdzanie punktu budzenia'
Player_WakeNoPoints: '&cBrak punktów Wakeup!'
Player_WakeNotExist: '&cWakeup Point z identyfikatorem: &6&v1 &cnie istnieje!'
Player_WakeTeleport: 'Teleportuj się do Wakeup Point z identyfikatorem: &6&v1&f W pozycji: &6&v2 &v3, &v4, &v5'
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Gamehag
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM