Baner VoD Strefa
avatar
Lands spolszczenie pl

Guest 414 6th May, 2020

MARKUP 48.41 KB
                      
             # Here you can edit all chat messages
# GUI strings can be found in <language>_gui.yml
# If you encounter any issues, contact lands support.
# Plugin page: https://www.spigotmc.org/resources/authors/315463/
# Discord: https://discord.gg/B4MAJVk
# 
# ###############################
# About chat message type system:
# Does only work for messages in
# "message" or "command" section.
# ###############################
# 
# You can use some codes to set the type
# of a message to title, actionbar or chat.
# How does it work:
# 
# For example we want to print the prefix as a title:
# Set general.noPerm to: '#t#&cYou''re not allowed to do this.' (Set "#t#" in front of it)
# This would just print it as a title.
# 
# You also can set in, stay and out fade timings in seconds:
# Set for example general.prefix to: '#t#!!1!!2!!3!!&cYou''re not allowed to do this.'
# This would display this message as a title with
# a fade in delay of 1 seconds, a stay time with 2 seconds
# and a fade out delay of 3 seconds.
# 
# You also can display it as a actionbar message:
# Just add "#a#" in front of it.
# If you want to display it in chat, just don't set any
# of these in front of it or use "#c#".
# 
# Also you can combine these modes:
# Set for example general.prefix to: '#c#a#t#!!1!!2!!3!!&cYou''re not allowed to do this.'
# This would print this message as chat, actionbar and an title with an in delay (1 seconds),
# stay time (2 seconds) and fade out delay (3 seconds)
# For any questions or issues, please contact us on discord or via pm.
# --------------------------


general:
 prefix: '&8[&aLands&8] '
 wYes: '&aTak'
 wNo: '&cNie'
 none: '&8Brak'
 disabled: '&cWyłączone'
 wilderness: '&aWolność'
 time:
  days: Dzień/Dni
  hours: Godzina(y)
  minutes: Minuta(y)
  seconds: Sekunda(y)
 status:
  online: '&aonline'
  offline: '&coffline'
 top:
  title: '&7-----<- &5Topka Działek &8(&7Total:&b {total}&8) &7->-----'
  entry: '&c#{pos} &a{land} &7Saldo:&e ${value}'
  next-page: '&7Następna strona: &8/&2Działki top {next}'
  last-updated: '&7Ostatnio odświeżane: {time}'
  footer: '&7-----<- &5Topka Działek &8(&7Total:&b {total}&8) &7->-----'
 integration:
  dynmap:
   land:
    description: '<div class="\&quot;infowindow\&quot;"><span style="font-size:
     200%;"><span style="color: #00ff00;">{land}</span><br /></span>{title}<br
     /><br /> Owner: <span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">{owner}</span><br
     />Admins: <span style="font-weight: bold;">{admins}</span><br />Members:
     <span style="font-weight: bold;">{members}</span></div>'
    spawn: '<p><span style="font-size: 120%; color: #339966;"><span style="font-size:
     120%;">Spawnpoint</span></span></p><p>Open to visitors: {public}</p>'
 sign:
  topLand:
   line-1: '&c#&l{place}'
   line-2: '&8<&a {land} &8>'
   line-3: '&7Od {owner}'
   line-4: '&7Stan konta:&2 ${value}'
  noLand:
   line-1: ' '
   line-2: '&cBrak działki'
   line-3: '&cdo pokazania.'
   line-4: ' '
 autoAction:
  claim: '&aZajmij chunk'
 map:
  yours: '&a▉ '
  others: '&c▉ '
  friendly: '&5▉ '
  current-location: '&e▉ '
  wilderness: '&2▉ '
  top: '&7-<------------<- &6Mapa Działek &7->------------>-'
  info:
   wilderness: ' &2▉ &7= Wolność'
   yours: ' &a▉ &7= Twoje'
   trusted: ' &5▉ &7= Przyjazne'
   others: ' &c▉ &7= Innych'
   position: ' &e▉ &7= Aktualna pozycja'
  bottom: '&7-<------------<- &6Mapa Działek &7->------------>-'
 land-inbox:
  land:
   created: '&e{date} &7Stworzyłeś swoją działkę&b {land}&7.'
   upkeep:
    chunk-deleted: '&e{date} &Ostatni zajęty chunk &8(&7X:&b {x} &7Z:&b {z}&8)
     &7został usunięty ponieważ nie byłeś w stanie go opłacić. Koszt:&c ${cost}'
    warning: '&e{date} &7Nie możesz zapłacić kosztów utrzymania działki. Koszt:&c
     {cost}'
    paid: '&e{date} &7Twoja działka została opłacona. Koszt:&c {cost}'
  player:
   join: '&e{date} &7Gracz&b {player} &7Dołączył do działki'
  wars:
   declaration:
    sent: '&2{date}h &7Declared war against land {defender}. War starts in {time}.'
    received: '&2{date}h &4WARNING: &cLand {attacker} declared war against your
     land. War starts in {time}.'
   surrender:
    sent: '&2{date}h &cSurrendered in war. Paid ${tribute} tribute to the enemy.'
    received: '&2{date}h &aEnemy {land} surrendered. Received ${tribute} tribute.'
   won:
    attacker: '&2{date}h &aWar is over. &7Attackers &8({team}&8) &7won. Attackers:
     {att-points} Defenders: {def-points}'
    defender: '&2{date}h &aWar is over. &7Defenders &8({team}&8) &7won. Attackers:
     {att-points} Defenders: {def-points}'
 land:
  title:
   land: '&7Owned by&3 %owner%&7.'
   safezone: '&7You''re safe now.'
  global-area: Global
 wars:
  land-type:
   enemy: '&cEnemy'
   ally: '&aAlly'
  nametag:
   enemy: '&cENEMY &8| '
   ally: '&aALLY &8| '
help:
 general:
  help-prefix: '&7Stosowanie: '
  header: '&7------------<- &2Pomoc działek &7Strona&2 {page} &8/&2 {pages} &7->------------'
  page: '&Użyj &8/&eLands help {next} &7Aby przejśc do kolejnej strony. <> = needed
   [] = optional'
  footer: '&7------------<- &2Pomoc działek &7Strona&2 {page} &8/&2 {pages} &7->------------'
 command:
  help: '&8/&aLands help &8[&apage&8] - &7Pomoc działek'
  edit: '&8/&aLands edit &8<&aland&8> &8- &7Wejdz w tryb edytowania działki'
  claim: '&8/&aLands claim &8[&7auto&8] - &7Zajmij chunk'
  create: '&8/&aLands create &8<&aname&8> - &7Stwórz działkę'
  leave: '&8/&aLands leave &8[&aland] &8- &7Opuść działkę/chunk'
  unclaim: '&8/&aLands unclaim &8- &7Opuść chunk'
  delete: '&8/&aLands delete &8<&aland&8> &8- &7Usuń działkę'
  trust: '&8/&aLands trust &8<&aplayer&8> [&ahere&8] - &7Zaproś Gracza'
  untrust: '&8/&aLands untrust &8[&ahere&8] - &7Wyrzuć Gracza'
  setRole: '&8/&aLands setRole &8<&aplayer&8> <&arole&8> [&ahere&8] - &7Ustaw rolę'
  accept: '&8/&aLands accept &8<&aland&8> - &7Akceptuj zaproszenie'
  deny: '&8/&aLands deny &8<&aland&8> - &7Odrzuć zaproszenie'
  view: '&8/&aLands view &8- &7Informacje o chunku'
  menu: '&8/&aLands menu &8[&ahere&8] &8- &7Otwórz menu chanków &8(&aTutaj&8)'
  setSpawn: '&8/&aLands setspawn - &7Ustaw spawn działki'
  spawn: '&8/&aLands spawn &8[&aland&8] - &7Teleportuj do działki'
  wild: '&8/&aLands wild &8- &7Teleportuj do losowego miejsca'
  top: '&8/&aLands top &8[&apage&8] &8- &7Pokaż top 10 działek'
  selection: '&8/&aLands selection &8- &7Włącz wybór zajmowania'
  chat: '&8/&aLands chat &8[&aland&8] <&amessage&8> &8- &7Chat działki'
  rename: '&8/&aLands rename &8<&aname&8> - &7Zmień nazwę działki'
  teleport: '&8/&aLands teleport &8[&aworld&8] <&ax&8> <&az&8> - &7Teleportuj do
   chunku'
  invites: '&8/&aLands invites &8- &7Pokaż otrzymane zaproszenia'
  info: '&8/&aLands info &8[&aland&8] - &7Pokaż informacje na temat działki'
  player: '&8/&aLands player &8<&aplayer&8> - &7Pokaż informacje o graczu'
  map: '&8/&aLands map &8- &7View map'
  balance: '&8/&aLands balance &8[&aland&8] - &7Sprawdź stan konta działki'
  deposit: '&8/&aLands deposit &8<&aamount&8> - &7Wpłać pieniądze na działkę'
  withdraw: '&8/&aLands withdraw &8<&aamount&8> - &7Wyciąg pieniądze z konta działki'
  list: '&8/&aLands list &8[&aworld&8] - &7Lista wszystkich działek'
  admin:
   admin: '&8/&aLands admin &8<&asub-command&8> &8- &7komendy administratorow'
   debug: '&8/&aLands debug &8- &7pokazuje załadowane statystyki'
   safezone: '&8/&aLands safezone &8- &7Kontfiguracja bezpiecznej strefy'
   reload: '&8/&aLands reload &8- &7Odśwież konfigurację lub wiadomości'
   about: '&8/&aLands about &8- &7Pokaż informacje o działkach'
  assign: '&8/&3Lands assign &8<&3area&8> - &7Assign selection to area'
  setowner: '&8/&3Lands setowner &8<&3player&8> - &7Transfer ownership'
  ban: '&8/&3Lands ban &8<&3player&8> - &7Ban player'
  unban: '&8/&3Lands unban &8<&3player&8> - &7Unban player'
  wars:
   declare: '&8/&3Wars declare &8<&3land&8> - &7Declare war'
   info: '&8/&3Wars info - &7Show current or upcoming war'
   menu: '&8/&3Wars menu &8- &7Open war menu'
message:
 no-permission: '&cNie masz pozwolenia aby to zrobić.'
 world-invalid: '&cTo jest wyłączone w tym świecie. &7A administrator musi dodać
  to do konfiguracji tego świata:&b {world}'
 feature-disabled: '&cTa funkcja została wyłączona przez administratorów. &7muszą
  włączyć te ustawienia w konfiguracji &b {setting} &7abyś mógł użyć tej opcji.'
 noaccess:
  chunk: '&cNie jesteś upoważniony do zrobienia tego na tym chunku. &8(&7X:&e {x}
   &7Z:&e {z}&8)&c. &7Bypass permission: {bypass}'
  land: '&Nie jesteś upoważniony do zrobienia tego na tej działce. &8(&7Land:&e
   {land}&8)&7. Bypass permission: {bypass}'
  role-weight:
   land: '&cYou can''t edit this player in land&4 {land}&c. &7The role&6 {role}
    &7has a higher priority than yours.'
   area: '&cYou can''t edit this player in area&4 {area} &8(&7Land:&2 {land}&8)&c.
    &7The role&6 {role} &7has a higher priority than yours.'
  place: '&cNie jesteś uprawniony do stawiania bloków. &7Ten chunk należy do działki:&b
   {land}&7.'
  break: '&cNie jesteś uprawniony do niszczenia bloków. &Ten chunk należy do działki:&b
   {land}&7.'
  interact:
   general: '&cNie jesteś upoważniony do interacji. &7Ten chunk należy do działki:&b
    {land}&7.'
   door: '&cNie jesteś upoważniony do otwierania drzwi. &7Ten chunk należy do działki:&b
    {land}&7.'
   mechanism: '&Nie jesteś upoważniony do używania mechanizmów. &7Ten chunk należy
    do działki:&b {land}&7.'
   container: '&cNie jesteś upoważniony do otwierania skrzyń. &7Ten chunk należy
    do działki:&b {land}&7.'
   villager: '&cNie jesteś upoważniony do handlowania z wieśniakami. &7Ten chunk
    należy do działki:&b {land}&7.'
  ignite: '&cNie jesteś upoważniony do podpalania bloków. &7Ten chunk należy do
   działki:&b {land}&7.'
  edit: '&cNie jesteś upoważniony do edytowania tej działki. &7Ten chunk należy
   do działki:&b {land}&7.'
  combat:
   animal: '&cNie jesteś upoważniony do atakowania zwierząt na tej działce &7Ten
    chunk należy do działki:&b {land}&7.'
   pvp:
    attacker: '&cYou''re not allowed to attack players here. &7This area belongs
     to land&2 {land}&7.'
    target: '&cYour target isn''t allowed to attack players here. &7You can''t
     fight with them here. &7This area belongs to land&2 {land}&7.'
    ally: '&cYou can''t attack this player in wilderness, because he is a member
     in one of your lands. &7Arena fights can be done in your land by allowing
     pvp in the role settings.'
    wilderness: '&cYou can''t attack this player, because he''s in wilderness
     and you''re standing in claimed land.'
  area: '&cYou''re not allowed to do this in this area &8(&7Area:&6 {area} &7Land:&2
   {land} &7X: {x} &7Z: {z}&8)&c. &8Bypass permission: {bypass}'
  land-not-owner: '&cYou''re not allowed to do this for the land&4 {land}&c. &7Select
   your own land &8(/&3Lands edit &8<&3land&8>) &7or create one &8(/&3Lands create
   &8<&3name&8>)&7. &8Bypass permission: lands.admin.land_edit'
  claim: '&cYou can''t claim land here. &7This chunk belongs to another management
   plugin. Name: {plugin}'
  enter: '&cYou''re not allowed to enter the area&4 {area} &cof land&4 {land}&c.
   &7You were teleported to your previous location.'
  banned: '&cYou''re not allowed to enter this area. &7You have been banned from
   this area &8(&7Area:&6 {area} &7Land:&2 {land}&8)&7. &8Bypass permission: {bypass}'
 event:
  fly:
   warning: '&7Nie jesteś upoważniony do latania tutaj. Latanie zostanie za chwilę
    Wyłączone. pozwolenie:&b {permission}'
   counter: '#t#&cLatanie wyłączone{newline}&cza &e{sec} &cSekund'
   disabled: '&cLatanie wyłączone. &7Nie jesteś upoważniony do latania tutaj.'
   disallowed: '&cNie jesteś upoważniony do latania na tej działce. &7Skontaktuj
    się z włascicielem działki w celu uzyskania pomocy. pozwolenie: &blands.bypass.fly'
   disallowed-wilderness: '&Nie jesteś upoważniony do latania poza działkami. &7
    pozwolenie: &blands.bypass.wilderness.fly'
  lands:
   enter: '#t#&a&l{land}{newline}{title}'
   leave: '#t#&2&lWolność{newline}&7Poczuj się wolny!'
  safezones:
   enter: '#t#&e&l{land}{newline}{title}'
   leave: '#t#&2&lWolność{newline}&7Poczuj się wolny!'
  teleport:
   already: '&cNie możesz zacząc teleportacji, Ponieważ trwa już teleportacja.
    &Proszę poczekaj az się zakończy.'
   started: '&7Proces teleportacji rozpoczęty. Teleportacja za&b {sec} &7sekund.
    Proszę się nie ruszać.'
   cancelled: '&cTeleportacja anulowana. &7Proszę sie nie ruszać w trakcie oczekiwania.&b
    {sec} &7sekund do teleportacji.'
   chunk: '#t#&9&lPrzeteleportowano{newline}&7X: {x} Z: {z} Za:&a ${cost}'
   cancelled-plugins: '&cTeleportacja została anuloana przez inny lands. &7Proszę
    sprawdzić pluginy. &7To nie jest ingerencja pluginu Lands'
 claimblock:
  dropped: '&cclaimbloki leżą na ziemi. &7nie masz miejsca w ekwipunku.'
  success: '&7Dostałeś&b {blocks} &7claimbloków. &7Postaw aby zająć chubk'
  not-owner: '&cNie jesteś upoważniony do użycia tego claimbloku &7Nie jest twój
   ten claimblock należy do:&b {owner}&7.'
 blacklist:
  untrusted: '&cNie jesteś upoważniony do użycia tej komendy tutaj. &7Nie jesteś
   dodany to tej działki.'
  general: '&cNie jesteś upoważniony do użycia tej komendy na zajętej działce.'
 autoAction:
  stopped: '&cZatrzymywanie autoakcji &7Reached max rounds. Name:&b {name}'
  started: '&7Pomyślnie wystartowano autoakje &7Nazwa:&b {name}'
  removed: '&7Pomyślnie zatrzymano autoakcje &7Nazwa:&b {name}'
 gui:
  chats:
   title: '#t#&e&lWpisz nową wiadomość {newline}&e&lNa chacie.'
   title-done: '#t#&a&lPomyślnie ustawiono{newline}&7&lwiadomość działki.'
   name: '#t#&e&lWpisz nową{newline}&e&lNazwę na chacie.'
   name-done: '#t#&2&lPomyślnie ustawiono{newline}&7&lNazwę działki'
   cancel: '&7Napisz &bCacel &7na chacie aby anulować.'
 current-war: '&cYou can''t do this right now. &7You land is currently engaged in
  a war. &7Please try again after the war is over.'
 chat-action:
  cancelled: '#t#&c&lCancelled{newline}&c&lChat Action'
  player: '&7Please enter the name of the target player.'
  role:
   create: '&7Please enter a name for the new role. You can include color codes.'
   default: '&cYou can''t delete this role. &7It is a default role.'
   delete: '&7Please enter the name of the role, which you want to delete.'
   exists: '&cA role with the name&4 {role} &calready exists. &7Please choose a
    different name.'
   max: '&cYou can''t create more roles for this land. &7You reached your limit
    of&3 {max} &7roles. Permisssion: lands.roles.NUMBER'
  area:
   create: '&7Please enter a name for the new area. You can include color codes.'
   delete: '&7Please enter the name of the area, which you want to delete.'
   exists: '&cThe area&4 {area} &calready exists in this land &8(&7Land:&2 {land}&8)&c.
    &7Please choose a different name.'
   max: '&cYou can''t create more areas for this land. &7You reached your limit
    of&3 {max} &7areas. Permisssion: lands.areas.NUMBER'
  title: '&7Please enter a new title for this land. You can include color codes.'
  rename: '&7Please enter a new name for this land. Spaces are not allowed.'
command:
 general:
  land-not-exist: '&cDziałka&e {land} &cnie istnieje. &7Nie istnieje działka z takią
   nazwą&b {land} &7W tym świecie.'
  land-not-member: '&cYou''re not trusted in land&e {land}&c. &7Użyj &8/&aLands
   menu &7aby zobaczyć do jakich działek jesteś dodany.'
  land-no-action:
   edit: '&cYou''re not member of any land, where you''re allowed to do this &8(&4{setting}&8)&c.
    &7Use &8/&3Land create &7to create one.'
   position:
    setting: '&cYou''re not allowed to do this in the land you''re currently standing
     on. &7Please go into your land. &7Setting:&3 {setting}'
    general: '&cYou''re not allowed to do this in the land you''re currently standing
     on. &7Please go into your land.'
  name-exists: '&cTa nazwa jest już zajęta. &Musisz wymyślić inną.'
  money-cost-bank: '&cNie masz wystarczająco pieniędzy żeby zapłacić czynsz. &7Potrzebujesz:&b
   ${cost}&7. You need to deposit money into your land bank: &8/&aLands deposit
   {cost}'
  money-cost: '&cNie masz wystarczająco pieniędzy żeby zapłacić czynsz. &7potrzebujesz&b
   ${cost}&7.'
  lands-max: '&cNie możesz być członkiem większej ilości działek. &7Osiągnąłeś swoj
   limit z&b {max} &7Działek.'
  name-numbers: '&cNie możesz używać liczb w nazwie działki. &7Proszę używać tylko
   liter.'
  name-accent: '&cNie możesz używać znaków w nazwie działki. &7Proszę używać tylko
   liter.'
  name-length: '&cNazwa jest zbyt długa. &7Maksymalna długość to&b {max} &7znaków.'
  action-cooldown: '&cNie możesz tego teraz zrobić. &7musisz poczekać&b {time} &7minut.'
  land-none: '&cWygląda na to że nie jesteś dodany do tej działki w tym świecie.
   &7Użyj &8/&aLands create &7aby stworzyć działkę.'
  land-no-own: '&cNie posiadasz własnej działki w tym świecie &7użyj &8/&aLands
   create &7aby sworzyć.'
  world-invalid: '&cNie możesz tego zrobić w tym świecie. &7musisz przejść do innego
   świata.'
  wilderness: '&cTen chunk jest wolny. &7Musisz iść do zajętego chanku. &7możesz
   użyć &8/&aLands menu &7aby zobaczyć swoje działi.'
  player-not-exist: '&cNie istnieje gracz o takiej nazwie.&e {player}&c. &7Prosze
   popraw i spróbuj ponownie.'
  player-not-online: '&cGracz o tej nazwie nie jest online.&e {player} &7popraw
   błąd i spróbuj ponownie.'
  player-self: '&cNie możesz tego zrobić z samym sobą. &7Jesteś śmieszny :)'
  banks-disabled: '&7Banki zostały wyłączone przez administratora &7Napisz do niego
   aby uzyskać pomoc.'
  land-not-trusted: '&cNie możesz tego zrobić. &7Gracz&b {player} &Nie należy do
   tej działki. &8(&7Działka:&e {land}&8)&7. musisz najpierw dodać go używając
   &8/&aLands trust&7.'
  land-max-members: '&cNie można dodać cię do działki&e {land}&c. &7Ta działka osiągneła
   już limit&b {members} &7członków.'
  invalid-number: '&cNie jest to poprawny numer. &b {argument} &7wartośc musi być
   liczbą.'
  area-not-exist: '&cArea&4 {area} &cdoes not exist in land&4 {land}&c. &7You can
   create a new area in your land menu in the areas section. &7Typo?'
  role-not-exist: '&cRole&e {role} &cdoes not exist in the area&4 {area} &cof land&4
   {land}&c. &7Typo?'
  no-edit-land: '&cYou haven''t selected your edit land yet. &7Use &8/&3Lands edit
   &8<&3land&8> &7to select it.'
  swear-word: '&cDetected a swear word. &7Please do not use mature language. Word:&c
   {word}'
  area-not-trusted: '&cYou can''t do that here. &7You''re not trusted in this chunk
   &8(&7X: {x} Z: {z}&8)&7. It belongs to the area&6 {area} &7of land&2 {land}&7.'
 help:
  help: '&7Użyj &8/&aLand help &7aby uzyskać pomoc.'
  cmd-not-exist: '&cTa komenda nie istnieje. &7Komenda&b {command} &7Nie została
   odnaleziona.'
  page-not-exist: '&cStrona&e {page} &cnie istnieje.'
 create:
  land-other: '&cNie możesz być właścicielem działki jednocześnie należąc do innej
   . &7Musisz opuścić tę działkę&b {land} &7A Administrator może to zmienić.'
  max-own: '&cNie możesz stworzyć więcej działek. &7Osiągnąłeś swój limit &b {max}
   &7posiadanych działek.'
  success: '&7Pomyślnie stworzono działkę.&b {land} &7za&b ${cost}&7. możesz zajmować
   kolejne chunki używając &8/&aLands claim&7.'
  broadcast: '&7Działka&b {land} &7Została stworzona przez:&b {player}&7.'
 rename:
  success: '&7Pomyślnie zmieniono nazwę &b {name} &7Na tej działce &8(&7Land:&e
   {land}&8)&7. Zapłaciłeś.&b ${cost}&7.'
 edit:
  success: '&7Wszedłeś w tryb edytowania działki &8(&7Land:&e {land}&8)&7. kolejne
   kroki typu &8/&aLands claim &7czy &8/&aLands trust&7, będą wykonane dla tej
   działki.'
 selection:
  not-complete: '&cTwój wybór nie jest kompletny. &7Upewnij się że obie opcje są
   poprawnie zapisane. &8(&bKLIKNIJ LEWY &7and &9KLIKNIJ PRAWY&8)&7. Możesz wyłączyć
   trybu zaznaczania wpisując. &8/&aLands selection&7.'
  max: '&cTwóje zaznaczenie posiada zbyt wiele chunków. &7Rozmiar:&b {current} &7Twój
   limitowany rozmiar:&b {max}'
  pos:
   cancelled: '&cNie możesz zaznaczyć tego tutaj. &7Ten chunk przysługje się innemu
    pluginowi. Plugin:&b {lands}'
   one: '#t#&5&lZaznaczenie{newline}&b&lPoz 1 &8-> &7Ustaw'
   two: '#t#&5&lZaznaczenie{newline}&b&lPoz 2 &8-> &7Ustaw'
   warn: '&cWarning: &7This chunk belongs to another management plugin. Name:&3
    {plugin}'
  disabled: '#t#&5&lZaznaczenie{newline}&c&lTryb wyłączony'
  world: '&cObie pozycje muszą być w tym samym świecie. &7Proszę ustawić obie pozycje
   w tym samym świecie.'
  enabled: '&7You enabled selection mode. Use &5LEFT CLICK &7on a block to set position
   one. With &5RIGHT CLICK &7you set position two. After that you can apply the
   selection to these commands: &3Claim&7, &3Unclaim&7, &3Leave'
  area:
   conflicts: '&cFound&4 {conflicts} &cconflict(s) with chunks already assigned
    to area(s). &7Use &8/&3Lands selection assgin {area} confirm &7to confirm
    the override. Conflicts belong to these areas: {areas}'
   assigned: '&7You successfully assigned&3 {chunks} &7chunks to area&6 {area}
    &8(&7Land:&2 {land}&8)&7.'
  expand:
   enabled: '&7Successfully expanded your selection from bottom to the top (to
    all y levels).'
   disabled: '&7Your current selection isn''t any longer expanded to all y levels.'
 claim:
  auto-create: '&7Próba automatycznego stworzenia działki, ponieważ nie posiadasz
   żadniej w tym świecie. Możesz zmienić jej nazwę używając: &8/&aLands rename&7.'
  auto-create-fail: '&cBłąd w tworzeniu działki. &7Proszę przeczytać wiadomości
   powyżej i skontaktować się z adminem.'
  near-other: '&cZa blisko innej działki &e {land}&c. &7Musisz odejść dlaje od tej
   działki. Minimalny dystans to:&b {distance}&7.'
  far-land: '&cNie możesz zapisać tego chunku. &7Musi być on połączony z twoją działką.
   &8(&7Działka:&e {land}&8)&7.'
  success: '&7Pomyślnie dodano chunk &8(&7Działka:&e {land} &7X:&e {x} &7Z:&e {z}&8)
   &7for&b ${cost}&7. Następne dodanie chunku będzie kosztować:&b ${next}&7.'
  already-claimed: '&cW twoim zaznaczeniu znajduje się zajęty chunk nie należący
   do twojej działki.&8(&7X:&e {x} &7Z:&e {z}&8)&c. &7Należy on do działki:&b {land}&7.'
  max-chunk: '&cNie możesz dodać&e {chunks} &cchunków to tej działki. &7Twój limit
   na działkę &b {land} &7wynosi&b {max} &7chunks.'
  selection: '&7Pomyślnie dodałeś&b {chunks} &7chunków do działki.&8(&7Działka:&e
   {land}&8)&7. Zapłaciłeś&b ${cost}&7.'
  already: '&cYou can''t claim this chunk. &7It already belongs to land&2 {land}&7.'
 leave:
  land-owner: '&cNie możesz opuścić tej działki. &7Jako właściciel musisz ją usunąć
   używając: &8/&aLands delete&7.'
  selection: '&7Pomyślnie opuściłeś &b {chunks} &7Z twojego zaznaczenia. Chunki
   gdzie byłeś właścicielem zostały usunięte.'
  land:
   success: '&7Successfully left land&2 {land}&7. You don''t have access to this
    land anymore.'
  area:
   success: '&7Successfully left this area &8(&7Area:&6 {area} &7Land:&2 {land}&8)&7.
    You don''t have access to it anymore.'
 unclaim:
  success: '&7Pomyślnie usunięto ten chunk. &8(&7X:&e {x} &7Z:&e {z}&8)&7. dostałeś
   spowrotem:&b ${back}'
  selection: '&7Pomyślnie usunięto zaznaczenie z działki. Tylko chunki gdzie byłeś
   właścicielem zostały usunięte.'
 delete:
  confirm: '&cMusisz potwierdzić działanie &7wpisując: &8/&aLand delete {land} confirm&7.'
  success: '&7Pomyślnie usunięto działkę &8(&7Land:&e {land}&8)&7.'
  broadcast: '&7Działka&b {land} &7została usunięta przez&b {player}&7.'
 trust:
  own-land: '&cTen gracz nie posiada uprawnienia do posiadania działki będącą częscią
   innej działki. &7Musi ją najpierw opuścić.'
  invited: '&cTen gracz został już zaproszony. &7Proszę poczekać aż odpowie na zaproszenie.
   &8(&7Działka:&e {land}&8)&7.'
  max-members: '&cNie można dodać gracza&e {player} &cdo działki. &7Działka osiągneła
   limit &b {members} &7członków. &8(&e{&7Działka: land}&8)&7.'
  max-lands: '&7Player&3 {player} &7has already reached the maximum amount of lands.
   &8Permission: lands.lands.NUMBER'
  land:
   already: '&cThis player is already trusted in this land &8(&7Land:&2 {land}&8)&7.'
   target: '&7Player&3 {player} &7invited you to join their land&2 {land}&7. Use
    &8/&3Land accept {land} &7to accept their invite.'
   success: '&7Successfully invited player&3 {player} &7to the whole land &8(&7Land:&2
    {land}&8)&7. Please wait until they accept your invite.'
  area:
   already: '&cThis player is already trusted in area&6 {area} &8(&7Land:&2 {land}&8)&7.'
   target: '&7Player&3 {player} &7invited you to their land &8(&7Area:&6 {area}
    &7Land:&2 {land}&8) &7Use &8/&3Lands accept {land} &7to accept their invite.'
   success: '&7Successfully invited player&3 {player} &7to this area &8(&7Area:&6
    {area} &7Land:&2 {land}&8)&7. Please wait until they accept your invite.'
 untrust:
  land:
   already: '&cThis player is not trusted in this land &8(&7Land:&2 {land}&8)&7.'
   inv-revoked: '&7Successfully revoked invite for this player. &8(&7Land:&2 {land}&8)&7.'
   success: '&7Successfully untrusted player&3 {player} &7from this land &8(&7Land:&2
    {land}&8)&7.'
  area:
   already: '&cThis player is not trusted in this area &8(&7Area:&6 {area} &7Land:&2
    {land}&8)&7.'
   inv-revoked: '&7Successfully revoked invite for this player. &8(&7Area:&6 {area}
    &7Land:&2 {land}&8)&7.'
   success: '&7Successfully untrusted player&3 {player} &7in this area &8(&7Area:&6
    {area} &7Land:&2 {land}&8)&7.'
 accept:
  not-exist: '&cNie masz zaproszenia z działki&e {land} &cor wygasło. &7Sprawdź
   swoje dane wejściowe.'
  own-land: '&cNie masz pozwolenia na posiadanie działki i członkostwo innych działek.
   &7Najpierw musisz opuścić swoją działke.'
  notification: '&7Nadal masz&b {invites} &7zaproszenia z innych działek. Użyj &8/&aLand
   invites &7by zobaczyć pełną listę'
  max-lands: '&cYou can''t join any more lands. &7You can only have&3 {max} &7lands.
   &8Permission: lands.lands.NUMBER'
  land:
   success: '&7Successfully accepted invite from land&3 {land}&7. You''re now trusted
    in the whole land.'
   broadcast: '&2{land} &8| &7Player&3 {player} &7joined our land&7.'
  area:
   success: '&7Successfully accepted invite from land&2 {land} &7for the area&6
    {area}&7.'
   broadcast: '&2{land} &8| &7Player&3 {player} &7is now member of area&6 {area}
    &7in our land&2 {land}&7.'
 deny:
  not-exist: '&cNie masz żadnego zaproszenia do działki&e {land} &cor it expired.
   &7Sprawdź swoje dane wejściowe.'
  success: '&7Pomyślnie odrzuciłeś zaproszenie z działki&b {land}&7.'
 teleport:
  world-not-exist: '&cTen świat nie istnieje'
  success: '#t#&9&lTeleportowano{newline}&7X: {x} Z: {z} Zajęto: {claimed}'
  chunk-not-claimed: '&cThis chunk isn''t claimed &8(&7X: {x} &7Z: {z}&8)&c. &8Bypass
   permission: lands.bypass.wilderness.teleport'
  not-trusted: '&cYou can''t teleport to there. &7You''re not trusted in land&2
   {land}&7.'
 spawn:
  not-exist: '&cTutaj nie ma ustawionego spawnu dla tej działki&e {land}&c. &7Ktoś
   musi ustawić najpierw wykonując &8/&aLand setSpawn&7.'
  not-allowed: '&cNie możesz teleportować się do spawnu tej działki.d. &7Właściciel
   musi wyrazić na to zgodę. Skontaktuj się z nim, aby uzyskać pomoc &8(&7Land:&e
   {land}&8)&7.'
  successs: '#t#&9&lTeleportowano{newline}&7&lDziałka&a {land} &7&lKoszt:&a ${cost}'
  chunk: '&7Land&2 {land} &7hasn''t set a land spawn &8(&8/&3Lands setspawn&8) &7yet.
   &7Teleported you to the initial claim of this land.'
 wild:
  success: '&7Zostałeś losowo przeteleportowany &8(&7X:&e {x} &7Z:&e {z}&8)&7. Zapłaciłeś&b
   ${cost}&7.'
  no-loc: '&cCouldnt find a safe location for you that matches the filter in config.
   &8Please set the max distance setting higher for random teleportation in config.
   Also you can lower the min distance option.'
 deposit:
  number: '&7Musisz podać kwotę. Użyj &8/&aDeopozyt gruntu &8<&aAmount&8> &7or &8/&aDepozyt
   gruntu &8<&aLand&8> <&aAmount&8>&7.'
  success: '&7Udało ci się dodać&b ${cost} &7do banku działki &7Nowe saldo działki
   :&b ${bank} &8(&7Land:&e {land}&8)'
 withdraw:
  number: '&7 Musisz podać kwotę. Użyj &8/&aWycofanie działki &8<&aAmount&8> &7or
   &8/&aWycowanie działki &8<&aLand&8> <&aAmount&8>&7.'
  balance: '&7Nie ma wystarczająco pieniędzy w banku działki. Jest tu tylko&b ${bank}
   &7w banku działki. Expected:&b ${take} &8(&7Land:&e {land}&8)'
  success: '&7Udało ci się wziąć&b ${cost} &7z banku działki. &7Nowe saldo wynosi:&b
   ${bank} &8(&7Land:&e {land}&8)'
 balance: '&7Twoje saldo wynosi&b ${balance} &8(&7Land:&e {land}&8)&7.'
 menu:
  no-permission-other: '&cNie możesz otwierać GUI innych graczy. '
  notExist: '&cThis player currently doesnt have any data.'
 chat:
  activated: '&7Aktywowano czat działki. Wyślij wiadomość na publicznym czacie,
   by rozmawiać z twoją działką. &5NOTE: &7Lands will take your &8/&aLands edit
   &7land as the chat land.'
  deactivated: '&7Pomyślnie dezaktywowano czat działki.'
  no-land: '&cNo land found for land chat. &7Use &8/&3Lands chat toggle &7to deativate
   lands chat.'
  format:
   minecraft: '&a{land} &8| {role} &7{player} &8»&f {message}'
   discord: '&a{land} &8| &9Discord &7{player} &8»&f {message}'
 assign:
  selection: '&cYou need to create a selection first. &7Use &8/&3Lands selection
   &7to create one. After that try again.'
  size: '&cYour selection is too small. &7The minimum size is&3 {min} &7blocks and
   yours is&3 {current}&7.'
  success: '&7You successfully resized the area&6 {area} &7of land&2 {land}&7. Changes
   are visualized.'
  conflict:
   land: '&cYour selection conflicts with land&4 {land}&c. &7Please adjust your
    selection.'
   area: '&cYour selection conflicts with area&4 {area}&c. &7Please adjust your
    selection.'
 setrole:
  not-exist: '&cThe role&4 {role} &cdoesnt exist. &7Typo?'
  land:
   visitor: '&cYou can''t set the&4 {role} &crole. &7If you want to untrust this
    player, please use &8/&3Lands untrust {player}&7.'
   not-trusted: '&cThe player&4 {player} &cisn''t trusted in this land &8(&7Land:&2
    {land}&8)&7. Please trust them first.'
   success: '&7Successfully set role&3 {role} &7for player&3 {player} &7in the
    whole land &8(&7Land:&2 {land}&8)&7.'
  area:
   visitor: '&cYou can''t set the&4 {role} &crole. &7If you want to untrust this
    player, please use &8/&3Lands untrust {player} here&7.'
   not-trusted: '&cThe player&4 {player} &cisn''t trusted in this area &8(&7Area:&6
    {area} &7Land:&2 {land}&8)&7. Please trust them first.'
   success: '&7Successfully set role&3 {role} &7for player&3 {player} &7in this
    area &8(&7Area:&6 {area} &7Land:&2 {land}&8)&7.'
 setowner:
  confirm: '&cPlease confirm that you want to transfer the ownership of land&2 {land}
   &cto player&3 {player}&c: &8/&3Lands setowner {player} confirm'
  success: '&7You successfully set player&3 {player} &7as the new owner of land&2
   {land}&7. You paid&c ${cost}&7.'
 setspawn:
  force-land: '&cYou can only set the land spawn on your land. &7Go to your land&2
   {land} &7first. &8An administrator can change that in the config.'
  successs: '#t#&a&lSpawn set{newline}&7&lCost:&b&l ${cost}'
 ban:
  area:
   trusted: '&cThe player&4 {player} &cis trusted in this area. &7You need to untrust
    them first &8(&7Area:&6 {area} &7Land:&2 {land}&8)&7.'
   success: '&7Successfully banned player&3 {player} &7from this area &8(&7Area:&6
    {area} &7Land:&2 {land}&8)&7. They won''t be able to enter it or teleport
    to the spawn, if it is located in this area.'
  land:
   trusted: '&cThe player&4 {player} &cis trusted in this the land&4 {land}&c.
    &7You need to untrust them first.'
   success: '&7Successfully banned player&3 {player} &7from the land&2 {land}&7.
    They won''t be able to enter it or teleport to the spawn.'
 unban:
  area:
   success: '&7Successfully unbanned player&3 {player} &7from this area &8(&7Area:&6
    {area} &7Land:&2 {land}&8)&7.'
  land:
   success: '&7Successfully unbanned player&3 {player} &7from the land&2 {land}&7.'
 view:
  toggle:
   enabled: '&7You sucessfully enabled permanent land view outline. &7To disable
    it, just execute this command again.'
   disabled: '&7You successfully disabled your current land view mode.'
list:
 views:
 - '&7---------<- &5&lLand View &7->---------'
 - '&7Land:&a {land}'
 - '&7Area:&6 {area}'
 - ' &8Chunk &7X: {x} Z: {z}'
 - ' &8Tax:&c ${tax}'
 - ' &8Players: {players}'
 - '&7---------<- &5&lLand View &7->---------'
 swear-words:
 - fuck
 - shit
 wars:
  declaration:
  - '&6&nWar Declaration:'
  - ' '
  - '&8- &7Attackers:&c {attackers}'
  - ' &7Defenders:&a {defenders}'
  - ' '
  - '&8- &7The war will start in'
  - ' &5~{time}'
  current:
  - '&6&nCurrent War:'
  - ' '
  - '&8- &4Attackers'
  - '   &7Lands: {attackers}'
  - '   &7Kills: {att-points}'
  - '&8- &2Defenders'
  - '   &7Lands: {defenders}'
  - '   &7Kills: {def-points}'
  - ' '
  - '&8- &7The war will end in'
  - ' &5~{time}'
  started:
   attacker:
   - '&cThe War has started!'
   - ' '
   - '&8- &7Attackers &8(&bYOU&8)&7: {attackers}'
   - ' &7Defenders: {defenders}'
   - ' '
   - '&8- &7The war will end in'
   - ' &5~{time}'
   defender:
   - '&cThe War has started!'
   - ' '
   - '&8- &7Attackers: {attackers}'
   - ' &7Defenders &8(&bYOU&8)&7: {defenders}'
   - ' '
   - '&8- &7The war will end in'
   - ' &5~{time}'
  won:
   attacker:
   - '&6The War is over:'
   - '&7The attackers &8({team}&8) &7won.'
   - ' '
   - '&8- &eStats'
   - ' &7Attacker points:&c {att-points}'
   - ' &7Defender points:&a {def-points}'
   - ' '
   - '&8- &7The war took'
   - ' &5~{time}'
   defender:
   - '&6The War is over:'
   - '&7The defenders &8({team}&8) &7won.'
   - ' '
   - '&8- &eStats'
   - ' &7Defender points:&a {def-points}'
   - ' &7Attacker points:&c {att-points}'
   - ' '
   - '&8- &7The war took'
   - ' &5~{time}'
wars:
 message:
  noaccess:
   pillage: '&cYou can''t pillage a land while no defenders are online. &7Please
    wait until a minimum of&b {defenders} &7defenders join.'
   war-chunk: '&cYou''re not allowed to do this in the war of this land. &7Bypass
    permission: {bypass}'
  started:
   broadcast: '&7The war between the attacker&c {attacker} &7and the defender&a
    {defender} &7started. It will end in&5 {time}&7.'
  ended:
   broadcast: '&7The war between the attacker&c {attacker} &7and the defender&a
    {defender} &7ended. It took&5 {time}&7.'
  joined:
   attacker:
    enemy: '&cENEMY &8| &6Land&2 {land} &6joined the enemy as a &2defender&6.'
    ally: '&2ALLY &8| &7Land&b {land} &7joined you as a &cattacker&7. Theyre fighting
     on your side.'
   defender:
    enemy: '&cENEMY &8| &6Land&2 {land} &6joined the enemy as a &cattacker&6.'
    ally: '&2ALLY &8| &7Land&b {land} &7joined you as a defender&7. Theyre fighting
     on your side.'
  tribute-payed:
   defender: '&2ALLY &8| &7Land&b {land} &7paid&c ${tribute} &7as a tribute to
    the attackers. The war has ended.'
   attacker: '&2ALLY &8| &7Land&b {land} &7paid&c ${tribute} &7as a tribute to
    your land&b {attacker}&7. The war has ended.'
  surrender:
   tribute:
    received:
     all: '&aAn enemy land&b {land} &asurrendered. &7The tribute has been divided.
      You and your allies received&b ${tribute} &7each.'
     initial: '&aAn enemy land&b {land} &asurrendered. &7Land&b {receiver} &7received
      the tribute of&b ${tribute}&7.'
   end: '&7The land&b {land} &7surrendered. The war is over now. They paid&c ${tribute}
    &7to the enemy.'
  war-shield:
   set: '&aYour new war shield will be active for&b {time}&7.'
  kill:
   target:
    attackers: '&7Our team mate&c {attacker} &7got killed by the defender&a {defender}&7.'
    defenders: '&7Our team mate&a {defender} &7got killed by the attacker&c {attacker}&7.'
   killer:
    attackers: '&7Our team mate&c {attacker} &7killed the defender&a {defender}&7.'
    defenders: '&7Our team mate&a {defender} &7killed the attacker&c {attacker}&7.'
 command:
  general:
   no-war: '&cYour land&4 {land} &chas currently no active or upcoming wars. &7Currently
    it''s peaceful for this land.'
  declare:
   trusted: '&cYou can''t declare a war against this land. &7Because you''re a
    member of it. Please leave the target land first.'
   war-shield: '&cYou currently can''t declare a war against this land. &7It has
    a war shield for the next&a {time}&7.'
   already:
    war: '&cYour land currently can''t join another war. &7The current war needs
     to end first.'
    war-defender: '&cThe other land is currently at war. &7Please try again when
     their war is finished.'
    declaration: '&cYour land already has an upcoming war. &7You can check it
     out in your lands menu.'
    declaration-def: '&cThe other land already has a war declaration. &7Please
     try again in {time}.'
   is-ally: '&cYou can''t declare war against this land, because it''s your ally.
    &7Yours and the target land are part of the same nation.'
   success: '&7Your land&c {attacker} &7successfully declared war against land&a
    {defender}&7. War will start in&5 ~{time}&7.'
   target:
    land: '&cLand&e {attacker} &cdeclared war against your land&e {defender}&c.
     &7The war will start in&5 {time}&7.'
   broadcast: '&7Land&c {attacker} &7declared war against the land&a {defender}&7.
    Their war will start in&5 {time}&7.'
  info:
   peace: '&7Everything is peaceful for land&b {land}&7. &7No ongoing wars or war
    declarations for this land.'
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Gamehag
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM